Redovisningsbyrå

Företagets egen ekonomiavdelning!

Redovisning

Vi erbjuder allt inom redovisning och vårt arbetssätt präglas av en helhetssyn på kundens verksamhet. Vi fungerar som företagets egen ekonomiavdelning och finns tillgängliga där våra kunder finns.

 

 • Löpande bokföring
 • Auktoriserade redovisningskonsulter
 • Digitala och molnbaserade ekonomisystem
 • Långvarig erfarenhet och kunnande inom området
 • Kvalitetssäkrade rutiner och system

Affärsutveckling

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning inom ekonomi, affärsutveckling och projektledning.

 

 • Översyn av affärsidé och framtidsmöjligheter
 • Helhetssyn på kundens företag i ett utvecklingsskede
 • Strategisk samtalspartner och medverkan vid förändringar i kundens företag
 • Kalkyler i samverkan med företagaren
 • Specialanpassade ekonomiutbildningar

Bokslut & deklaration

Vi är en certifierad byrå enligt SRF och ISO 9001 och kvalitetsäkrar ständigt vårt arbete. På så sätt kan våra kunder lita på att

slutprodukten av redovisningen säkerställs enligt alla normer och regler. 

 

 • Bokslut och årsredovisningar
 • Inkomstdeklaration
 • Skatteplanering
 • Avtal och protokoll

Lön

Vi erbjuder komplett löneservice till våra kunder.

 

 • Löneadministration
 • Konsultation i personalfrågor
 • Moderna löneprogram
 • Integration med bokföringen
 • Nyheter och uppdateringar inom löneområdet