Allt inom redovisning

Företagets egen ekonomiavdelning!

Vi erbjuder omfattande ekonomitjänster 

Vi på Ekorrit erbjuder all hjälp inom redovisning och vårt arbetssätt präglas av en helhetssyn på kundens verksamhet. Vi fungerar som företagets egen ekonomiavdelning och finns tillgängliga där våra kunder finns. Att ansvara för din eller företagets ekonomi tar mycket tid och kräver i många fall expertis. Vi gör det enkelt för er genom att vi kan hantera allt från bokslut, redovisningar och bokföringen. Ekorrit är en ledande redovisningsbyrå i Strömsund och Östersund som specialiserat sig på att hantera alla aspekter av redovisning och beskattning för småföretag, startups, frilansare och privatpersoner.

Din eller företagets ekonomi är i goda händer med oss. 

 

 • Löpande bokföring
 • Auktoriserade redovisningskonsulter
 • Digitala och molnbaserade ekonomisystem
 • Långvarig erfarenhet och kunnande inom området
 • Kvalitetssäkrade rutiner och system

Affärsutveckling

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning inom ekonomi, affärsutveckling och projektledning.

 

 • Översyn av affärsidé och framtidsmöjligheter
 • Helhetssyn på kundens företag i ett utvecklingsskede
 • Strategisk samtalspartner och medverkan vid förändringar i kundens företag
 • Kalkyler i samverkan med företagaren
 • Specialanpassade ekonomiutbildningar

Bokslut & deklaration

Vi är en certifierad byrå enligt SRF och ISO 9001 och kvalitetsäkrar ständigt vårt arbete. På så sätt kan våra kunder lita på att

slutprodukten av redovisningen säkerställs enligt alla normer och regler. 

 

 • Bokslut och årsredovisningar
 • Inkomstdeklaration
 • Skatteplanering
 • Avtal och protokoll

Lön

Vi erbjuder komplett löneservice till våra kunder.

 

 • Löneadministration
 • Konsultation i personalfrågor
 • Moderna löneprogram
 • Integration med bokföringen
 • Nyheter och uppdateringar inom löneområdet