Kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag

En arbetsgivare kan erbjuda motion och annan friskvård i olika former.

En arbetsgivare kan erbjuda motion och annan friskvård i olika former. En arbetsgivare som tillhandahåller möjligheten till enklare motions- och friskvårdsaktiviteter på arbetsplatsen eller genom att erbjuda hela personalen exempelvis ett gymkort som naturaförmån kan även erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag. För att arbetsgivaren även ska kunna erbjuda ett friskvårdsbidrag krävs att alla anställda på orten i fråga kan ta del av aktiviteten som är naturaförmån och dessutom få tillgång till friskvårdsbidrag som kan användas för valfria aktiviteter utanför arbetsplatsen. När en arbetsgivare erbjuder både förmån och bidrag kan gränsen på 5 000 kr sammantaget komma att överskridas utan att någon beskattning aktualiseras. Läs mer här:

https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/personalvardsformanmotionochfriskvard.4.3016b5d91791bf546791431.html?q=friskv%C3%A5rdsbidrag

0
Feed

Lämna en kommentar