Julgåvor och julfest, vad är det som gäller?

Nu när julfesterna är på gång är det bra att ha koll på vad som gäller kring julfest och julgåvor.

Julgåvor till kunder

Representationsgåvor som lämnas i kommersiella sammanhang och som syftar till att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse är avdragsgilla med högst 300 kr + moms. Skatteverket anser dock att representationsgåvor som ges vid helger (t ex jul) eller personliga högtidsdagar inte är avdragsgilla. Dessa räknas som personlig generositet.
Reklamgåvor kan dock vara avdragsgilla även om de ges i juletid. Som reklamgåvor räknas artiklar med ett lågt värde och som har direkt anknytning till givarens sortiment eller tillverkning. Det kan också vara enklare presentartiklar (t ex almanackor, termosar, väskor, golfbollar) som är försedda med det givande företagets logotype. Enligt Skatteverket är beloppsgränsen för reklamgåvor också 300 kr exklusive moms.

 

Julbord för kunder m.fl.

Om du bjuder kunder, samarbetspartners etc. på julbord är villkoren för representation normalt inte uppfyllda. Ofta bjuder man en grupp personer samtidigt och då är det extra tydligt att man knappast haft en affärsförhandling eller liknande med alla dessa i samband med julbordet. För att räknas som representation krävs ett omedelbart samband med en affärsförhandling eller liknande.
Om villkoren för representation skulle vara uppfyllda är representationsmåltider inte avdragsgilla. Moms får däremot lyftas på utgifter upp till 300 kr (exklusive moms) per person för måltider eller liknande förtäring.
Om företaget anordnar ett event som kundutbildning, seminarium, produktgenomgång eller liknande i samband med julbordet är det också möjligt att lyfta moms på måltiden.

 

Julgåvor till personalen

Julgåvor till personalen är skattefria bara om de är av mindre värde och ges till samtliga anställda eller en större grupp av de anställda. Reglerna gäller även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Julgåvan får enligt Skatteverkets rekommendationer kosta högst 500 kr inklusive moms för att vara skattefri. Fraktkostnader räknas inte in i värdet. Observera att den anställde ska beskattas för hela gåvans värde om marknadsvärdet (pris till konsument) för gåvan överstiger beloppsgränsen. Dessutom blir det arbetsgivaravgifter på den skattepliktiga julgåvan. Om gåvan ska vara skattefri för den anställde får den inte bestå av pengar eller presentkort som kan bytas till pengar.
Lämnas en gåva till välgörande ändamål i de anställdas namn (vilket i så fall förutsätter att de anställda godkänt eller begärt detta) är den skattepliktig för de anställda. Detta jämställs nämligen med att de anställda får pengar som de skänker bort. Om företaget själv väljer att skänka pengar till ideella föreningar är den skattefri för den anställde, men normalt inte avdragsgill för företaget.
Företaget får lyfta momsen på skattefria julgåvor. Om gåvan överstiger gränsbeloppet och därmed räknas som skattepliktig får företaget däremot inte lyfta någon del av momsen.

0
Feed

Lämna en kommentar